Friday, September 30, 2016

Paksha

Tithi

Tithi Start

Tithi Duration

Month

Krishna paksha

15. Amavasya

3:55 AM

25:46:00

Bhadrapad

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:31 06:30 06:38 06:32 05:56 05:58
Sunset 18:28 18:29 18:35 18:30 17:36 17:46
Moonrise
(today)
05:47 05:48 05:54 05:49 05:08 05:04
Moonset
(next day)
18:13 18:13 18:20 18:15 17:37 17:37
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Sarva Pitru Amavasya, Mahalay End, Kankanakruti Solar Eclipse

x

x

xSaturday, October 1, 2016

Paksha

Tithi

Tithi Start

Duration

Month

Shukla paksha

1. Pratipat

5:41 AM

26:04:00

Ashvin

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:31 06:30 06:38 06:32 05:56 05:58
Sunset 18:28 18:29 18:35 18:30 17:36 17:46
Moonrise
(today)
05:47 05:48 05:54 05:49 05:08 05:04
Moonset
(next day)
18:13 18:13 18:20 18:15 17:37 17:37
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Shardiya Navratri, Chandra Darshan. Gatsthapan, Matamah Shraadh

Chandra Darshan, Navratri Start

x

x