Wednesday, September 3, 2014

Paksha

Tithi

Tithi Start

Tithi Duration

Month

Shukla Paksha

9. Navami

4:08:00 AM

22:23:00

Bhadrapad

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:23 06:25 06:30 06:25 05:12 05:32
Sunset 18:56 18:53 19:02 18:57 18:39 18:31
Moonrise
(today)
13:50 13:43 13:56 13:50 14:28 13:47
Moonset
(next day)
00:13 00:20 00:21 00:16 23:27 23:56
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

x

Bhagwat Saptah Start

x

Pujya Suvidhinath Moksha KalyanakThursday, September 4, 2014

Paksha

Tithi

Tithi Start

Duration

Month

Shukla Paksha

10. Dashami

2:31:00 AM

21:43:00

Bhadrapad

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:23 06:25 06:30 06:25 05:12 05:32
Sunset 18:56 18:53 19:02 18:57 18:39 18:31
Moonrise
(today)
13:50 13:43 13:56 13:50 14:28 13:47
Moonset
(next day)
00:13 00:20 00:21 00:16 23:27 23:56
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Mundiya Swami Jayanti

x

x

Anant Vrath Start