Tuesday, April 21, 2015

Paksha

Tithi

Tithi Start

Tithi Duration

Month

Shukla paksha

4. Chaturthi

5:05:00 PM

22:44:00

Vaishakh

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:15 06:19 06:22 06:18 04:49 05:17
Sunset 19:03 18:59 19:09 19:03 19:03 18:46
Moonrise
(today)
08:19 08:25 08:27 08:22 06:45 07:11
Moonset
(next day)
21:48 21:41 21:54 21:47 22:21 21:41
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Vinayak Chaturthi

x

Brahmaswarup Shastriji Maharaj Anathdharn Tithi Sarangpur (2007)

xWednesday, April 22, 2015

Paksha

Tithi

Tithi Start

Duration

Month

Shukla paksha

5. Panchami

3:49:00 PM

23:29:00

Vaishakh

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:15 06:19 06:22 06:18 04:49 05:17
Sunset 19:03 18:59 19:09 19:03 19:03 18:46
Moonrise
(today)
08:19 08:25 08:27 08:22 06:45 07:11
Moonset
(next day)
21:48 21:41 21:54 21:47 22:21 21:41
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Adhya Sankaracharya Jayanti, Somnath Prathistha Din (Saurashtra)

Shri Natwarlalji Patotsav (Karnavati)

x

x