Saturday, August 30, 2014

Paksha

Tithi

Tithi Start

Tithi Duration

Month

Shukla Paksha

5. Panchami

3:42:00 AM

25:04:00

Bhadrapad

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:21 06:25 06:29 06:24 05:06 05:28
Sunset 19:00 18:56 19:06 19:00 18:48 18:37
Moonrise
(today)
10:09 10:05 10:15 10:09 10:15 09:49
Moonset
(next day)
21:53 21:57 22:00 21:55 20:34 20:54
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Rishi Panchami

Rishi Panchami, Dwitiya Swarup Utsav

x

Samvatsari (Panchami Paksha), Digambar Jain Paryushan StartSunday, August 31, 2014

Paksha

Tithi

Tithi Start

Duration

Month

Shukla Paksha

6. Shashti

4:46:00 AM

24:28:00

Bhadrapad

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:21 06:25 06:29 06:24 05:06 05:28
Sunset 19:00 18:56 19:06 19:00 18:48 18:37
Moonrise
(today)
10:09 10:05 10:15 10:09 10:15 09:49
Moonset
(next day)
21:53 21:57 22:00 21:55 20:34 20:54
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Gauri Awahan, Surya Chhath

x

x

x