Wednesday, January 18, 2017

Paksha

Tithi

Tithi Start

Tithi Duration

Month

Krishna paksha

7. Saptami

12:48 PM

25:49:00

Paush

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 07:23 07:16 07:29 07:23 07:53 07:21
Sunset 18:18 18:25 18:26 18:21 16:22 17:04
Moonrise
(today)
23:57 23:56 00:00 -- 23:58 23:38 23:24
Moonset
(next day)
11:27 11:27 11:34 -- 11:29 10:44 10:47
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Shri Ramanandacharya Jayanti, Swami Vivekanand Jayanti

Vishti

x

xThursday, January 19, 2017

Paksha

Tithi

Tithi Start

Duration

Month

Krishna paksha

8. Ashtami

2:37 PM

26:17:00

Paush

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 07:23 07:16 07:29 07:23 07:53 07:21
Sunset 18:18 18:25 18:26 18:21 16:22 17:04
Moonrise
(today)
23:57 23:56 00:00 -- 23:58 23:38 23:24
Moonset
(next day)
11:27 11:27 11:34 -- 11:29 10:44 10:47
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Kalashtami

x

x

x