Monday, September 15, 2014

Paksha

Tithi

Tithi Start

Tithi Duration

Month

Krishna Paksha

8. Ashtami

7:05:00 PM

25:09:00

Bhadrapad

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:26 06:27 06:33 06:28 05:32 05:43
Sunset 18:44 18:43 18:50 18:45 18:11 18:11
Moonrise
(today)
23:44 23:51 23:52 23:47 22:01 22:31
Moonset
(next day)
12:24 12:17 12:30 12:23 12:59 12:19
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Kalashtami

Shri Maha Prabhu Prathamlalji Shri Gopinathlaljina Purshottamji & Shri Murlidharji Utsav

Shriji Maharaj & Jag swami Shraadh Tithi, Yogiji Maharaj Shraadh Tithi

xTuesday, September 16, 2014

Paksha

Tithi

Tithi Start

Duration

Month

Krishna Paksha

9. Navami

8:14:00 PM

25:44:00

Bhadrapad

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:26 06:27 06:33 06:28 05:32 05:43
Sunset 18:44 18:43 18:50 18:45 18:11 18:11
Moonrise
(today)
23:44 23:51 23:52 23:47 22:01 22:31
Moonset
(next day)
12:24 12:17 12:30 12:23 12:59 12:19
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Avidhava Nom

x

x

x