Tuesday, December 1, 2015

Paksha

Tithi

Tithi Start

Tithi Duration

Month

Krishna paksha

7. Saptami

10:21:00 PM

25:43:00

Kartik

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 07:04 06:56 07:09 07:03 07:40 07:05
Sunset 17:54 18:02 18:02 17:58 15:52 16:37
Moonrise
(today)
23:12 23:16 23:20 23:15 22:01 22:13
Moonset
(next day)
11:31 11:26 11:37 11:31 11:39 11:15
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

x

Tiket Shri Govindacharyaji Janmadin (Nathdwara), Gopallalji (Mathura) Utsav

x

xWednesday, December 2, 2015

Paksha

Tithi

Tithi Start

Duration

Month

Krishna paksha

7. Saptami

10:21:00 PM

25:43:00

Kartik

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 07:04 06:56 07:09 07:03 07:40 07:05
Sunset 17:54 18:02 18:02 17:58 15:52 16:37
Moonrise
(today)
23:12 23:16 23:20 23:15 22:01 22:13
Moonset
(next day)
11:31 11:26 11:37 11:31 11:39 11:15
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

x

Tiket Shri Govindacharyaji Janmadin (Nathdwara), Gopallalji (Mathura) Utsav

x

x