Tuesday, July 22, 2014

Paksha

Tithi

Tithi Start

Tithi Duration

Month

Krishna Paksha

12. Dvadashi

8:42:00 PM

25:26:00

Ashadha

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:06 06:14 06:14 06:10 04:06 04:51
Sunset 19:27 19:19 19:32 19:26 20:00 19:26
Moonrise
(today)
02:14 02:21 02:23 02:18 00:35 01:05
Moonset
(next day)
15:44 15:37 15:50 15:43 16:19 15:39
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

x

x

x

xWednesday, July 23, 2014

Paksha

Tithi

Tithi Start

Duration

Month

Krishna Paksha

13. Trayodashi

10:08:00 PM

25:46:00

Ashadha

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 06:06 06:14 06:14 06:10 04:06 04:51
Sunset 19:27 19:19 19:32 19:26 20:00 19:26
Moonrise
(today)
02:14 02:21 02:23 02:18 00:35 01:05
Moonset
(next day)
15:44 15:37 15:50 15:43 16:19 15:39
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Bruhaspati Poojan, Shivratri

Shri Balkrishnalalji & Krishnarai Utsav

New Jersey Mandir Patotsav (Samvat 2052)

x