Monday, January 26, 2015 : India's Republic Day

Paksha

Tithi

Tithi Start

Tithi Duration

Month

Shukla paksha

7. Saptami

12:26:00 AM

22:26:00

Magh

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 07:22 07:15 07:28 07:22 07:44 07:17
Sunset 18:23 18:30 18:31 18:27 16:35 17:13
Moonrise
(today)
11:36 -- 11:39 -- 11:44 -- 11:38 -- 10:30 -- 10:43 --
Moonset
(next day)
00:00 -- 00:00 -- 00:00 -- 00:00 -- 00:00 -- 00:00 --
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Rath Saptami, Arogya Saptami,

x

x

xTuesday, January 27, 2015

Paksha

Tithi

Tithi Start

Duration

Month

Shukla paksha

9. Navami

9:53:00 PM

23:35:00

Magh

City

Ahmedabad

Mumbai

Rajkot Bhavnagar London New Jersey  Moon Phase
Sunrise 07:22 07:15 07:28 07:22 07:44 07:17
Sunset 18:23 18:30 18:31 18:27 16:35 17:13
Moonrise
(today)
11:36 -- 11:39 -- 11:44 -- 11:38 -- 10:30 -- 10:43 --
Moonset
(next day)
00:00 -- 00:00 -- 00:00 -- 00:00 -- 00:00 -- 00:00 --
Festivals

Hindu

Vaishnav

Swaminarayan

Jain

Shri Hari Jayanti

Shri Giridharlalji Mumbai & Shri Gokul Patotsav Mumbai

x

Pujya Ajitnath Prabhu Diksha Kalyanak